Doel
De VMML heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de aangesloten Medisch Microbiologische Laboratoria.

De vereniging zal:

  • de gesprekspartner zijn voor maatschappelijke partijen op onderwerpen die (het werk van) de medisch microbiologische laboratoria betreffen;

  • leden ondersteunen bij het optimaliseren van infectie- en resistentiegegevens voor centrale aanlevering, de verzameling van data coördineren en de data verwerken, analyseren en rapporteren, al dan niet in samenwerking met derde partijen;

  • haar leden vertegenwoordigen t.a.v. het beheer van deze verzamelde gegevens en de communicatie van deze data met derden, en daarbij proberen meerwaarde voor haar leden te realiseren;
  • zich inzetten voor regelgeving, normering en kwaliteitseisen voor de MML’s;

  • een bijdrage leveren bij het organiseren van de diagnostiek over de verschillende echelons heen (1e, 2e, 3e lijn) in het kader van integrale diagnostiek

  Leden
Alle organisaties en instellingen die een geaccrediteerd medisch microbiologisch laboratorium exploiteren komen in aanmerking voor lidmaatschap. Dit betekent dat zowel academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen als zelfstandige laboratoria lid kunnen worden.

Oprichting
De VMML wordt in mei 2018 opgericht door drie ziekenhuizen (het Diakonessenhuis, het UMCU en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis).