Skip to main content

Vereniging Medisch Microbiologische laboratoria

Samen voor een infectieveiliger Nederland.

Onze missie

De Medisch Microbiologische laboratoria staan voor een goede infectieveiligheid voor iedere burger of patiënt. De VMML ondersteunt zowel individuele als collectieve ambities van de laboratoria. Uiteraard in samenwerking met landelijke èn regionale partners.

Onze leden

Alle organisaties en instellingen die een geaccrediteerd medisch microbiologisch laboratorium exploiteren komen in aanmerking voor lidmaatschap. Dit betekent dat zowel academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen als zelfstandige laboratoria lid kunnen worden.

Wat is onze rol

Meerwaarde creëren voor onze leden staat voorop.

  • We zijn de gesprekspartner voor maatschappelijke partijen voor onderwerpen die (het werk van) de MML raken. De wensen van de burger/patiënt zijn hierbij altijd ons uitgangspunt (maatschappelijk belang).
  • We ondersteunen onze leden bij het optimaliseren van dataverzameling en de beschikbaarheid van data (infectie- en resistentiegegevens). Daarnaast zetten we ons in voor een goed beheer van deze dataverzameling en de communicatie over data met derden.
  • We zetten ons in voor effectieve regelgeving, normering en kwaliteitseisen voor de MML.
  • We zijn een onderdeel van de keten als het gaat over de (regionale) organisatie van de diagnostiek over de verschillende echelons heen (0, 1e, 2e en 3e lijn).

Dat doen we in nauwe samenwerking met verschillende publieke èn private partners.