Skip to main content

Het verder intensiveren van contacten met leden is een belangrijk onderwerp dat bij de VMML regelmatig aan de orde komt. Het heeft absoluut onze aandacht en staat dan ook prominent op de agenda van het bestuur.

 

Het is van groot belang dat we als bestuur horen en worden gevoed met wat er allemaal bij de laboratoria speelt en waar we de branche mee kunnen helpen en versterken. Deze informatie kunnen we dan meenemen in onze overleggen met VWS, RIVM, zorgverzekeraars et cetera. Als VMML houden we zo onze visie op de toekomst van de laboratoria scherp en passend bij de tijd van nu.

Om het verhaal van elk laboratorium op te halen en daarmee ook een zo goed mogelijk (totaal)beeld te krijgen, gaan we persoonlijk contact opnemen met al onze leden. We maken graag kennis met zowel onze vakinhoudelijke vertegenwoordiger als een vertegenwoordiger vanuit de bedrijfsvoering én de persoon die de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft.