Skip to main content

Voor de zomer heeft de VMML een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Vereniging Pathologisch Anatomisch Bacteriologisch Laboratorium Overleg (PABLO).

 

Ontwikkelingen in het gezondheidszorglandschap vragen om een antwoord. De diagnostiek én de ondersteunende specialismen zijn hierbij cruciaal. Een nog krachtigere organisatie rondom de belangen van laboratoria is hierbij gewenst. Een intensieve samenwerking tussen PABLO en de VMML is een waardevolle kans om hieraan invulling te geven.

Vakinhoud en laboratoria gescharnierd
PABLO en de VMML baseren zich in opzet op de vakinhoudelijke aspecten van de bestaande wetenschappelijke verenigingen van medische specialisten binnen het vakgebied van de Pathologie en de Medische Microbiologie, respectievelijk de NVVP en de NVMM. Als brancheorganisaties richten we ons op de integrale belangen van de laboratoria. Hierbij vindt ook uitwisseling plaats tussen experts over de laboratoriumtechnische en -bedrijfsmatige aspecten van de diagnostische organisatie.

Een gericht stappenplan en een inrichtingsschets zijn al gemaakt. De VMML en PABLO blijven wel zelfstandig, maar pakken federatief een aantal zaken gezamenlijk op. Aan de verdere uitwerking en start van de samenwerking wordt gewerkt.