Skip to main content

Voorzitter van het bestuur

Voor deze functie is de VMML op zoek naar een:

  • arts-microbioloog die managerial (eind)verantwoordelijkheid draagt voor een medisch microbiologisch laboratorium.
  • verbinder/leider die de VMML zowel extern als intern kan vertegenwoordigen.
  • voorzitter die kennis heeft van de ontwikkelingen binnen de diagnostiek in het algemeen en de medische microbiologische laboratoria in het bijzonder.

Meer weten over deze functie?

Lid van het bestuur

De VMML bestaat uit meerdere leden. Op dit moment is er ruimte voor een nieuw lid.
Hiervoor zijn we op zoek naar een/iemand met:

  • bestuurlijke c.q. managementervaring (blijkend uit lidmaatschap van een RVB en/of een directieteam van een ziekenhuis).
  • een kritisch opbouwende houding en visie op de ontwikkeling binnen de diagnostiek.
  • teamspeler.

Meer weten over deze functie?