Skip to main content

Van 2023 op 2024 vonden er bij het bestuur van de VMML een aantal wisselingen plaats. Zowel Anne-Marie van Elsacker als voorzitter Anton Buiting namen afscheid.

 

De VMML is beide collega’s erg dankbaar voor hun belangeloze inzet voor de vereniging én natuurlijk voor de medische microbiologie.

Nieuwe voorzitter
Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 december 2023 heeft het huidige bestuur mevrouw dr. E.G.W. (Inge) Huijskens voorgedragen om de rol van voorzitter van de VMML over te nemen. De aanwezige leden hebben hier unaniem mee ingestemd.

Inge is enthousiast en neemt per 2024 graag het stokje over van Anton Buiting. Op dit moment is zij lid van de Raad van Bestuur van RLM te Dordrecht.
‘Sinds november 2012 werk ik met veel plezier bij RLM en in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Naast de algemene medische microbiologie richt ik mij vooral op moleculaire diagnostiek en infectiepreventie. In 2014 ben ik gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp ‘Clinical microbiologist; the gatekeeper of informative diagnostics’. Ik ben getrouwd en heb twee dochters.’

Uitbreiding bestuursleden
Om al haar ambities waar te maken, wil de VMML het aantal leden van haar bestuur gefaseerd uitbreiden. Zo ontstaat er ruimte om nog beter het gezicht van de VMML te laten zien en op belangrijke momenten de stem van de VMML te kunnen laten horen. Binnen het netwerk van het bestuur zijn en worden op dit moment kandidaten benaderd.

Heeft u interesse om het huidige bestuur te versterken met uw kennis en ervaring binnen het speelveld van de medische microbiologie, neemt u dan contact op met Jacob Dijkstra via j.dijkstra@vmm.nl