Skip to main content

Het bestuur van de VMML vindt het van strategisch belang om intensiever samen te werken met andere diagnostische brancheverenigingen. Hierbij blijft de vakinhoud de basis met een integrale laboratorium benadering. Tegelijkertijd wordt er op federatief niveau schaalvergroting gecreëerd om in de breedte voor de branche meer van betekenis te kunnen zijn.

 

Na in 2023 een samenwerkingsverklaring te hebben ondertekend, zijn we nu druk aan de slag. Inmiddels is er een opzet gemaakt van de statuten voor een federaal verband. Deze liggen voor bij de jurist/notaris. Daarnaast starten we binnenkort met een federatiebestuur in oprichting. Zij gaan verder kwartiermaken.