Skip to main content

Samen werken aan een infectieveiliger Nederland.

Wie zijn wij?

Als VMML behartigen we de belangen van aangesloten Medisch Microbiologische laboratoria. Onze inzet is te vinden zowel op het vlak van de patiëntenzorg als de bijdrage aan de openbare gezondheidszorg. Signalering en preventie zijn hierbij essentiële aspecten.

Het doel van onze inzet is continuering van optimaal georganiseerde infectieketens. Namens de laboratoria doen we dat voor iedere patiënt en voor onze aanvragers zoals huisartsen, medisch specialisten en artsen ouderengeneeskunde.

We zetten ons vooral in voor:

 • Antibioticaresistentie
 • Versterken infrastructuur infectieziekten
 • Tijdige signalering
 • Optimalisering uitwisseling data
 • Landelijke en regionale inbedding van de MML
 • Stimulering innovaties
 • Samenwerking met andere diagnostische disciplines

Onze speerpunten

De komende jaren werkt de VMML aan gedeelde ambities met MML. Dit is wat ons samen verbindt.

 • Een regionale, gebalanceerde aanpak van preventie en bestrijding van infecties en resistentieproblematiek. Dit alles op basis van de vakinhoudelijke, technologische en organisatorische principes van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie.
 • Vroege detectie van en een snelle respons op infectieuze bedreigingen
 • Behoud van de mogelijkheden om patiënten met infecties effectief te behandelen
 • Een aantoonbare bijdrage leveren aan de toename van de gezondheidswinst per euro
 • Realisatie en verspreiding van innovaties, zowel medisch gerelateerd als procesmatig bij de MML

Bestuur

Dr. E.G.W. (Inge) Huijskens
voorzitter; RLM Dordrecht/Gorinchem

Dr. N. (Nashwan) Al Naiemi
vicevoorzitter; Labmicta

Dr. ir. M. (Mariken) van der Lubben
secretaris; Streeklaboratorium GGD Amsterdam

Prof dr. R.A.W. (René) van Lier
lid; UMC Utrecht

Bureau

Het bureau VMML ondersteunt achter de schermen het bestuur en haar leden.

Jacob Dijkstra
(verenigingsdirecteur)

Sonja Wouters
(secretariaat en algemene ondersteuning)

Nathalie Kwakman
(communicatie)

Actuele vacatures

Lid bestuur VMML

De VMML bestaat uit meerdere leden. Op dit moment is er ruimte voor een nieuw lid.
Hiervoor zijn we op zoek naar een/iemand met:

 • bestuurlijke c.q. managementervaring (blijkend uit lidmaatschap van een RVB en/of een directieteam van een ziekenhuis).
 • een kritisch opbouwende houding en visie op de ontwikkeling binnen de diagnostiek.
 • teamspeler.

Meer weten over deze functie?

Documenten